รายชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย
มีทั้งหมด 137 รายการ
--
idรูปผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต/
ผู้จำหน่าย
ผลการตรวจ
1078ชื่อการค้า(ไทย) :
ชื่อการค้า(อังกฤษ) :
ชื่อเครื่องสำอาง(ไทย) :ครีมประทินผิวลดรอยดำ
ชื่อเครื่องสำอาง(อังกฤษ) :Best Beauty
เลขที่แจ้ง :-
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่ระบุ
พบไฮโดรควิโนน
ไม่พบกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ
ไม่ได้ตรวจสารประกอบของปรอท
ไม่ได้ตรวจ สารโคลเบทาซอล
วันที่นำขึ้นเว็บ : 2018-10-04
1073ชื่อการค้า(ไทย) :
ชื่อการค้า(อังกฤษ) :
ชื่อเครื่องสำอาง(ไทย) :ครีมประทินผิวลดรอยดำ ไนน์ทีน คอสเมติกส์ 2009
ชื่อเครื่องสำอาง(อังกฤษ) :-
เลขที่แจ้ง :-
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่ระบุ
พบไฮโดรควิโนน
ไม่พบกรดเรทิโนอิกหรือกรดวิตามินเอ
ไม่ได้ตรวจสารประกอบของปรอท
ไม่ได้ตรวจ สารโคลเบทาซอล
วันที่นำขึ้นเว็บ : 2018-10-04
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]
[ดูทั้งหมด]