ระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์phone

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศสำนักงาน

Mobile Application

กรมวิทย์ With You
icon Google play

ระบบสารสนเทศรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
icon Google play

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000